Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

KONFERENCIJOS

APIE MUS

Sveikatos Teisės Institutas (STI)

– medicinos, teisės ir kitų sričių ekspertų komanda, susibūrusi tam, kad padėtų Lietuvos valstybei rasti protingą išeitį iš Covid-19 pandemijos pasekmių. Ateities perspektyvoje sieksime žmogaus teisėmis ir mokslo įrodymais pagrįsto požiūrio į būsimus medicinos iššūkius.

Nepriklausome ir neatstovaujame jokių politinių partijų, verslo interesų grupių, bet esame visiškai įsipareigoję demokratijai, konstitucijai, teisinei valstybei ir visuomenės bendrąjam gėriui.

TARYBOS NARIAI

Sveikatos teisės instituto (STI) tarybos nariai

doc.dr. Rasa Jančiauskienė <br>Onkologė-chemoterapeutė
doc.dr. Rasa Jančiauskienė
Onkologė-chemoterapeutė
doc.dr. Rimas Jankūnas <br>Farmakologas
doc.dr. Rimas Jankūnas
Farmakologas
dr. Justas Sakavičius <br>Advokatas
dr. Justas Sakavičius
Advokatas
Darius Radkevičius <br>Krizių valdymo ekspertas, psichiatras
Darius Radkevičius
Krizių valdymo ekspertas, psichiatras
Ramūnas Aušrotas<br>Sveikatos teisės specialistas
Ramūnas Aušrotas
Sveikatos teisės specialistas
Andrius Gudaitis <br> Procesų optimizavimo ekspertas, analitikas
Andrius Gudaitis
Procesų optimizavimo ekspertas, analitikas

STI MISIJA

Teisėkūros sveikatos politikos srityje stebėjimas, ekspertinis vertinimas, argumentų ir pasiūlymų teikimas sprendimų priėmėjams, teisinių procesų inicijavimas bei visuomenės švietimas, siekiant šių tikslų:

Covid-19 pandemijos valdymo liekamųjų reiškinių valdymas

 • Galimybės lankyti ligonius atkūrimas visose sveikatos priežiūros įstaigose.  
 • Kaukių reikalavimo panaikinimas. 
 • Perteklinio testavimo atsisakymas. 
 • Ekstremalios situacijos atšaukimas. 
 • Draudimo atlikti patologoanatominius tyrimus asmenims, mirusiems sveikatos priežiūros įstaigoje ir kuriems buvo nustatyta ar įtariama COVID-19 liga, panaikinimas 
 • Vakcinų padarytos žalos pacientų sveikatai atlyginimo teisinis reglamentavimas.  
 • Pandemijos valdymo ir taikytų priemonių ex post vertinimas (poveikio žmonių fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai požiūriu). 
 • Žmogaus teisių pažeidimų ir galimos žalos monitoringas. 
 • Galimybių paso ar kitų segreguojančių ir nepagrįstai asmenų teises ribojančių priemonių taikymo prevencija. 

Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas ir vadyba

 • Visuomenės švietimas apie sveiką gyvenimo būdą, imunitetą, pacientų teises ir pareigas, bioetikos principus, laisvo informuoto asmens sutikimą ir kt. 
 • Epidemiologų ir sveikatos politikos specialistų rengimo kokybės gerinimas. 
 • Visuomenės sveikatos stiprinimas, orientuotas į ilgalaikes strategijas, o ne gaisrų gesinimą. 
 • Racionalus vaistų vartojimas, perteklinio vartojimo mažinimas. 
 • Racionalus PSDF resursų naudojimas. 
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų orientavimas į pacientą, kokybės stebėjimas, prieinamumo gerinimas. 
 • Sveikatos sistemos reformos peržiūra, kad likviduojant regionines sveikatos priežiūros įstaigas būtų teikiamos alternatyvios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos. 
 • Vieši debatai ir laisva mokslinė diskusija, ieškant proporcingų, teisėtų ir veiksmingų medicinos iššūkių valdymo priemonių. 

Tarpvalstybinių visuomenės sveikatos krizių valdymas: nacionalinės politikos formavimas

 • PSO inicijuotos tarptautinės sutarties dėl ateities pandemijos valdymo stebėjimas, ekspertinis vertinimas ir pasiūlymų dėl Lietuvos pozicijos teikimas. 
 • ES Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo atnaujinimo stebėjimas ir pasiūlymų teikimas. 

Kviečiame bendradarbiauti

PASIRAŠYKITE DEKLARACIJĄ

Visus, kuriems rūpi COVID-19 valdymo adekvatumas, kviečiame pasirašyti STI deklaraciją.

PRISIJUNKITE PRIE STI

Tapkite išoriniais ekspertais ar savanoriais.

PRANEŠKITE

Praneškite apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas užpildant nurodytą formą.

PAREMKITE

Prisidėkite prie mūsų veiklos, tapkite mūsų rėmėjais.