Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

Europos Komisija ir PSO inicijuoja pasaulinę skaitmeninę sveikatos sistemą

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Europos Komisija (EK) 2023 m. birželio 5 d. paskelbė apie bendradarbiavimo pradžią dėl itin svarbios skaitmeninės sveikatos sistemos.

2023 m. birželio mėn. PSO imsis Europos Sąjungos (ES) skaitmeninio COVID-19 sertifikavimo sistemos, kad sukurtų pasaulinę sistemą, kuri padėtų palengvinti globalinį mobilumą ir apsaugoti asmenis visame pasaulyje nuo esamų ir būsimų grėsmių sveikatai, įskaitant pandemijas. Tai pirmasis PSO pasaulinio skaitmeninio sveikatos sertifikavimo tinklo (angl. Global Digital Health Certification Network, GDHCN) blokas, kuriame bus sukurtas platus skaitmeninių įrankių asortimentas, siekiant užtikrinti geresnę visuomenės sveikatą.

„Remdamasi labai sėkmingu ES skaitmeninio sertifikavimo tinklu, PSO siekia visoms PSO valstybėms narėms pasiūlyti prieigą prie atvirojo kodo skaitmeninės sveikatos priemonės, paremtos teisingumo, inovacijų, skaidrumo ir duomenų apsaugos bei privatumo principais“, – sakė dr. Tedrosas Adhanom Ghebreyesus, PSO generalinis direktorius. „Kuriami nauji skaitmeniniai sveikatos įrankiai leis padėti žmonėms visur greitai ir efektyviau gauti kokybiškas sveikatos paslaugas“.

Remiantis ES pasauline sveikatos strategija ir PSO pasauline skaitmeninės sveikatos strategija, ši iniciatyva tęsiasi po 2022 m. lapkričio 30 d. Komisijos narės Kyriakides ir dr. Tedroso susitarimo dėl strateginio bendradarbiavimo sprendžiant pasaulio sveikatos problemas. Tai dar labiau sustiprina tvirtą daugiašalę sistemą, kurios centre yra PSO ir kurią puoselėja ES.

„Ši partnerystė yra svarbus žingsnis įgyvendinant ES pasaulinės sveikatos strategijos skaitmeninių veiksmų planą. Remdamiesi geriausia Europos praktika prisidedame prie skaitmeninių sveikatos standartų ir suderinamumo visame pasaulyje, kad tai būtų naudinga tiems, kuriems to labiausiai reikia. Tai taip pat puikus pavyzdys, kaip ES ir PSO bendradarbiavimas gali užtikrinti geresnę ES ir viso pasaulio sveikatą. Nėra geresnės partnerės už PSO, vadovaujančios ir koordinuojančios tarptautiniam darbui sveikatos srityje institucijos, norint patobulinti mūsų pradėtą ​​darbą ES ir toliau plėtoti pasaulinius skaitmeninės sveikatos sprendimus“, – sakė už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides.

Ši partnerystė apims glaudų bendradarbiavimą kuriant, valdant ir įgyvendinant PSO GDHCN sistemą, pasinaudojant gausia EK technine patirtimi šioje srityje. Pirmas žingsnis – užtikrinti, kad dabartiniai ES skaitmeniniai sertifikatai ir toliau veiksmingai veiktų.

„Prie ES skaitmeninio COVID-19 sertifikato prijungusi 80 šalių ir teritorijų, ES nustatė pasaulinį standartą. ES sertifikatas buvo ne tik svarbi priemonė kovojant su pandemija, bet ir palengvino tarptautines keliones bei turizmą. Džiaugiuosi, kad PSO, remdamasi privatumo išsaugojimo principais ir pažangiausiomis ES sertifikato technologijomis, sukurs pasaulinę priemonę kovai su būsimomis pandemijomis“, – pridūrė už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas.

Pasaulinė PSO sistema, pagrįsta ES patirtimi

Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos darbo prieš COVID-19 pandemiją elementų buvo skaitmeniniai COVID-19 sertifikatai. Siekdama palengvinti laisvą judėjimą savo teritorijoje, ES greitai sukūrė COVID-19 sertifikatus (taip vadinamus „ES skaitmeninius COVID-19 sertifikatus“ arba „EU DCC“). Remiantis atvirojo kodo technologijomis ir standartais tapo įmanoma prijungti ir ne ES šalis, kurios išduoda sertifikatus pagal ES DCC specifikacijas ir tai tapo plačiausiai naudojamu sprendimu visame pasaulyje.

Nuo pandemijos pradžios PSO bendradarbiavo su visais PSO regionais, kad nustatytų bendras tokių sertifikatų gaires. Siekdama padėti stiprinti pasaulinį pasirengimą didėjančioms grėsmėms sveikatai, PSO kuria pasaulinį skaitmeninio sveikatos sertifikavimo tinklą, kuris remiasi tvirtais ES DCC sistemos principais ir atvirų technologijų pagrindais. Šiuo bendradarbiavimu PSO palengvins šį procesą visame pasaulyje pagal savo struktūrą, siekdama, kad pasaulis galėtų pasinaudoti skaitmeninių sertifikatų konvergencija. Kad būtų išvengta sukčiavimo ši priemonė apims standartų nustatymą ir skaitmeninių parašų patvirtinimą. Tai darydama PSO neturės prieigos prie jokių pagrindinių asmens duomenų, kurie ir toliau bus išskirtinė vyriausybių sritis.

Pirmasis pasaulinės PSO sistemos elementas pradės veikti 2023 m. birželio mėn., o per ateinančius mėnesius jis bus laipsniškai tobulinamas.

Ilgalaikė skaitmeninė partnerystė, siekiant užtikrinti geresnę visų sveikatą

Siekdamos palengvinti PSO darbą įsisavinant ES skaitmeninio sertifikavimo patirtį ir prisidėti prie jos veikimo bei tolesnės plėtros, PSO ir EK susitarė bendradarbiauti skaitmeninės sveikatos srityje.

Šia partneryste bus siekiama techniškai plėtoti PSO sistemą etapais ir numatyti papildomus naudojimo atvejus, kurie gali apimti, pavyzdžiui, Tarptautinio skiepijimo arba profilaktikos sertifikato skaitmeninimą. Norint užtikrinti geresnę piliečių sveikatą visame pasaulyje, būtina išplėsti tokius skaitmeninius sprendimus.

Šis bendradarbiavimas grindžiamas bendromis vertybėmis ir skaidrumo ir atvirumo, įtraukties, atskaitomybės, duomenų apsaugos ir privatumo, saugumo, eskalavimo pasauliniu lygmeniu ir teisingumo principais. PSO ir Europos Komisija dirbs kartu, kad paskatintų įsitraukimą globaliu mastu. Ypatingas dėmesys bus skiriamas vienodoms galimybėms dalyvauti tiems, kuriems to labiausiai reikia, t.y. mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims.

© Visos autorių teisės priklauso Sveikatos teisės institutui. Be Sveikatos teisės instituto atskiro leidimo draudžiama skelbti, atgaminti, platinti ar bet kokiu kitu būdu panaudoti šią informaciją.

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS