Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

Masinės vakcinacijos afera (1)

Apie manipuliacijas „skiepykitės, kad apsaugotumėte kitus”.

Europos Parlamente vykstančiuose Covid klausymuose vienas iš Pfizer direktorių pripažino, kad prieš pristatant Covid-19 skiepus į rinką nebuvo atlikti jokie tyrimai, rodantys, ar skiepas sustabdo viruso plitimą, t.y. ar pasiskiepijęs asmuo („imunizuotas“) užkrečia/neužkrečia kitų visuomenės narių.

Ši žinia žaibiškai paplito per socialinius tinklus. Į tai suskubo reaguoti iš ES mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomi “faktų tikrintojai”, žymėdami turinį ir duodami nuorodas į turinį, kuriame bandoma paneigti neva klaidinančią informaciją.

Viename iš tokių žinučių rašoma, jog Pfizer Covid-19 vakcinos klinikiniais tyrimais niekada nebuvo planuojama patikrinti ar vakcina apsaugo nuo koronaviruso ligos perdavimo (plitimo). [1] Ir teigiama, jog tai buvo padaryta vėliau, ją paleidus į rinką.

Žinutėje teigiama, jog “ šiuo atveju vakcinos gebėjimas užkirsti kelią ligos perdavimui buvo įvertintas vėliau, kai vakcina, sukurta reaguojant į pasaulinę pandemiją, buvo pradėta naudoti.”

Ir kaip įrodymas, duodama nuoroda į 2021 liepos 19 paskelbtą apžvalginį tyrimą, [2]

Jame rašoma kad “tyrimų duomenų apie skiepytų asmenų užsikrėtimo tikimybės sumažėjimo poveikį, palyginti su neskiepytų asmenų užsikrėtimo tikimybe, yra nedaug.“

Publikacijoje, kurioje teigiama, jog “epidemiologinių tyrimų duomenys rodo puikų COVID-19 vakcinų veiksmingumą ir saugumą”, yra pripažįstama, jog vakcinos gebėjimas užkirsti kelią ligos perdavimui yra neaiškus, tai patvirtinančių tyrimų (duomenų) trūksta. Akivaizdu, kad toks apibendrinimas neleidžia daryti visaapimančių išvadų, o juo labiau priimti kardinalius sprendimus. [3]

O vienas iš tokių kardinalių sprendimų buvo ES Reglamentas, kuriuo buvo sukurtas ES skaitmeninis COVID pažymėjimas, įteisinęs vakcinuotų ir nevakcinuotų asmenų segregaciją ES asmenų judėjimo laisvės srityje. [4]

Jis buvo priimtas 2021 m. birželio 14 d – vienas mėnesis PRIEŠ šio apžvalginio tyrimo paskelbimą. Pasiūlymas motyvuotas siekiu sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu, tačiau tikroji jo raison d’être (įvedimo priežastis ir esminis motyvas), buvo siekis stabdyti Covid-19 viruso plitimą.

Reglamento Preambulėje buvo rašoma, jog „atsižvelgiant į dabartines, vis dar kintančias mokslo žinias, atrodo, kad esama mažesnės rizikos, kad asmenys, kurie yra paskiepyti <…> kitus asmenis užkrės SARS-CoV-2. [5]

Laikyta, kad tokie asmenys, remiantis patikimais moksliniais įrodymais, „nekelia reikšmingo pavojaus visuomenės sveikatai“, todėl jų „laisvas judėjimas neturėtų būti ribojamas, nes tokie apribojimai nebūtų būtini visuomenės sveikatos apsaugos tikslui pasiekti.“

Tuo metu galvota, kad tokie asmenys „yra atsparūs SARS-CoV-2 ir negali jo perduoti“. Taigi, šis teisinis reguliavimas neturėjo mokslinio pagrindo.

Ir, būkime atviri, kai kam jis buvo labai naudingas.

ES viešaisiais pirkimais užsakytų vakcinų kiekis rodo, kad ES planavo masinę vakcinaciją. Taigi, turėjo planuose ne tik rizikos grupių skiepijimą, siekiant suteikti joms vakcinų teikiamą apsaugą, bet ir ketino naudoti vakcinaciją kaip priemonę užkrečiamosios ligos plitimo stabdymui (prevencijai).

Todėl jau prieš išleidžiant produktą į rinką, dar prieš Covid-19 vakcinos išankstinę registraciją, turėjo būti atlikti tyrimai, patvirtinantys šią vakcinos savybę. O tai nebuvo padaryta.

Apie tai, kaip ši masinė vakcinacija nuo Covid-19 buvo įgyvendinta Lietuvoje – kituose įrašuose.

Visas Covid-19 finansų tyrimas paskelbtas STI puslapyje.

[1] Ir tas tiesa. Klinikiniais tyrimais paprastai siekiama patikrinti naujų vaistų ir vakcinų saugumą ir veiksmingumą prieš patvirtinant juos plačiai naudoti. Pradiniuose bandymuose paprastai neatliekami ligų perdavimo prevencijos bandymai. Ir šitą dalyką žinojo mūsų ekspertai. Ir tylėjo, kai buvo įvedinėjamas Galimybių pasas, bei buvo teigiama, kad vakcinos mažina užkrečiamos ligos plitimą.

[2] Inflammopharmacology volume 29, pages 1357–1360 (2021).

[3] Kaip man patvirtino, doc. Dr. Rimas Jankūnas, daug kas darė tyrimus vakcinacijai prasidėjus, gavo skirtingus duomenis, kurie skiriasi priklausomai nuo turimo metodikos, laiko, regiono ir pan. Bet tai turėjobūti padaryta dar prieš Covid vakcinos išankstinę registraciją.

[4] Europos Tarybos ir Europos Parlamento reglamentas 2021/953 dėl sąveikiųjų COVID-19 skiepijimo, tyrimo ir persirgimo pažymėjimų (ES skaitmeninio COVID pažymėjimo) išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemos, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas asmenims laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu.

[5] Reglamento Preambulė, 7 p.: „atsižvelgiant į dabartines, vis dar kintančias mokslo žinias, atrodo, kad esama mažesnės rizikos, kad asmenys, kurie yra paskiepyti ar kurių neseniai atlikto COVID-19 tyrimo rezultatas buvo neigiamas, ir per pastaruosius šešis mėnesius COVID-19 persirgę asmenys kitus asmenis užkrės SARS-CoV-2. Asmenų, kurie, remiantis patikimais moksliniais įrodymais, nekelia reikšmingo pavojaus visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, dėl to, kad jie yra atsparūs SARS-CoV-2 ir negali jo perduoti, laisvas judėjimas neturėtų būti ribojamas, nes tokie apribojimai nebūtų būtini visuomenės sveikatos apsaugos tikslui pasiekti. Kai tai įmanoma atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį, tokiems asmenims neturėtų būti taikomi papildomi laisvo judėjimo apribojimai, susiję su COVID-19 pandemija, pavyzdžiui, su kelionėmis susiję tyrimai dėl SARS-CoV-2 infekcijos arba su kelionėmis susijęs karantinas ar saviizoliacija, išskyrus atvejus, kai tokie papildomi apribojimai, remiantis naujausiais turimais moksliniais įrodymais ir laikantis atsargumo principo, yra būtini ir proporcingi siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą bei nediskriminaciniai“.

© Visos autorių teisės priklauso Sveikatos teisės institutui. Be Sveikatos teisės instituto atskiro leidimo draudžiama skelbti, atgaminti, platinti ar bet kokiu kitu būdu panaudoti šią informaciją.

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS