Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

Apie mus

Sveikatos teisės institutas (STI) -

medicinos, teisės ir kitų sričių specialistų komanda, susibūrusi tam, kad padėtų Lietuvos valstybei rasti tinkamus sveikatos politikos sprendimus, ypač reaguojant į visuomenės sveikatos priežiūros iššūkius. 

Apie mus

Nepriklausome ir neatstovaujame jokioms politinėms partijoms, verslo interesų grupėms, bet esame visiškai įsipareigoję demokratijai, konstitucijai, teisinei valstybei ir visuomenės bendrajam gėriui.

s

STI MISIJA

Prisidėti prie veiksmingos, mokslo įrodymais, teisinės valstybės ir demokratijos principais bei žmogaus teisėmis pagrįstos sveikatinimo politikos Lietuvoje įgyvendinant šiuos uždavinius:

Covid-19 pandemijos valdymo liekamųjų reiškinių valdymas
 • Covid-19 pandemijos valdymo ir jo metu taikytų priemonių ex post vertinimas (poveikio žmonių fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai požiūriu);
 • Politinės ir teisinės atsakomybės dėl netinkamo Covid-19 pandemijos valdymo užtikrinimas;
 • Covid-19 pandemijos valdymo metu netinkamais valstybės institucijų veiksmais padarytos žalos pacientų fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai atlyginimas;
 • Vakcinų padarytos žalos pacientų sveikatai atlyginimo teisinis reglamentavimas;
 • Covid-19 pandemijos valdymo metu padarytų žmogaus teisių pažeidimų monitoringas.
Visuomenės švietimas žmogaus teisių užtikrinimo sveikatos priežiūroje klausimais
 • Visuomenės švietimas apie sveiką gyvenimo būdą, imunitetą;
 • Visuomenės informavimas apie pacientų teises ir pareigas, bioetikos principus, laisvo informuoto asmens sutikimą ir kt.;
 • Teisėkūrinių pasiūlymų sveikatos priežiūros kokybės gerinimo ir sveikatos vadybos  klausimais teikimas valstybės institucijoms.

 

Tarpvalstybinių visuomenės sveikatos krizių valdymo politikos formavimo stebėsena ir vertinimas
 • Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (TSPT) keitimo ir PSO pandemijos konvencijos rengimo iniciatyvos stebėjimas, ekspertinis vertinimas, pasiūlymų institucijoms teikimas;
 • ES Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo atnaujinimo stebėjimas ir pasiūlymų teikimas.
Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Keitimasis informacija su kitomis NVO visuomenės sveikatos krizių valdymo srityje;
 • Bendros pozicijos tarptautinių visuomenės sveikatos krizių valdymo politikos formavimas, pasiūlymų tarptautinėms institucijoms teikimas.

TARYBOS NARIAI

Sveikatos teisės instituto (STI) tarybos nariai

doc.dr. Rasa Jančiauskienė
Onkologė-chemoterapeutė
dr. Justas Sakavičius
Advokatas
doc.dr. Rimas Jankūnas
Farmakologas
Darius Radkevičius
Krizių valdymo ekspertas, psichiatras
Andrius Gudaitis
Procesų optimizavimo ekspertas, analitikas
Ramūnas Aušrotas
Sveikatos teisės specialistas

DIREKTORIUS

Sveikatos teisės institutas (STI) 

doc.dr. Rimas Jankūnas
Farmakologas