Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

Sveikatos teisės institutas (STI)

– medicinos, teisės ir kitų sričių specialistų komanda, susibūrusi tam, kad padėtų Lietuvos valstybei rasti protingą išeitį iš Covid-19 pandemijos pasekmių.

Apie mus

Nepriklausome ir neatstovaujame jokių politinių partijų, verslo interesų grupių, bet esame visiškai įsipareigoję demokratijai, konstitucijai, teisinei valstybei ir visuomenės bendrajam gėriui.

s

STI MISIJA

Teisėkūros sveikatos politikos srityje stebėjimas, ekspertinis vertinimas, argumentų ir pasiūlymų teikimas sprendimų priėmėjams, teisinių procesų inicijavimas bei visuomenės švietimas, siekiant šių tikslų:

Covid-19 pandemijos valdymo liekamųjų reiškinių valdymas
 • Galimybės lankyti ligonius atkūrimas visose sveikatos priežiūros įstaigose.  
 • Kaukių reikalavimo panaikinimas. 
 • Perteklinio testavimo atsisakymas. 
 • Ekstremalios situacijos atšaukimas. 
 • Draudimo atlikti patologoanatominius tyrimus asmenims, mirusiems sveikatos priežiūros įstaigoje ir kuriems buvo nustatyta ar įtariama COVID-19 liga, panaikinimas 
 • Vakcinų padarytos žalos pacientų sveikatai atlyginimo teisinis reglamentavimas.  
 • Pandemijos valdymo ir taikytų priemonių ex post vertinimas (poveikio žmonių fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai požiūriu). 
 • Žmogaus teisių pažeidimų ir galimos žalos monitoringas. 
 • Galimybių paso ar kitų segreguojančių ir nepagrįstai asmenų teises ribojančių priemonių taikymo prevencija. 
Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas ir vadyba
 • Visuomenės švietimas apie sveiką gyvenimo būdą, imunitetą, pacientų teises ir pareigas, bioetikos principus, laisvo informuoto asmens sutikimą ir kt. 
 • Epidemiologų ir sveikatos politikos specialistų rengimo kokybės gerinimas. 
 • Visuomenės sveikatos stiprinimas, orientuotas į ilgalaikes strategijas, o ne gaisrų gesinimą. 
 • Racionalus vaistų vartojimas, perteklinio vartojimo mažinimas. 
 • Racionalus PSDF resursų naudojimas. 
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų orientavimas į pacientą, kokybės stebėjimas, prieinamumo gerinimas. 
 • Sveikatos sistemos reformos peržiūra, kad likviduojant regionines sveikatos priežiūros įstaigas būtų teikiamos alternatyvios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos. 
 • Vieši debatai ir laisva mokslinė diskusija, ieškant proporcingų, teisėtų ir veiksmingų medicinos iššūkių valdymo priemonių. 
Tarpvalstybinių visuomenės sveikatos krizių valdymas: nacionalinės politikos formavimas
 • PSO inicijuotos tarptautinės sutarties dėl ateities pandemijos valdymo stebėjimas, ekspertinis vertinimas ir pasiūlymų dėl Lietuvos pozicijos teikimas. 
 • ES Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo atnaujinimo stebėjimas ir pasiūlymų teikimas. 

STI MISIJA

Siekti veiksmingo, mokslo įrodymais ir žmogaus teisėmis pagrįsto Covid-19 pandemijos ir būsimų medicinos iššūkių valdymo.

STI TIKSLAS

Vieši debatai ir laisva mokslinė diskusija, ieškant proporcingų, teisėtų ir veiksmingų pandemijos valdymo priemonių.

STI VIZIJA

Teisėkūros sveikatos politikos srityje stebėjimas, ekspertinis vertinimas, argumentų ir pasiūlymų teikimas sprendimų priėmėjams, teisinių procesų inicijavimas bei visuomenės švietimas.

Covid-19 pandemijos valdymo liekamųjų reiškinių valdymas
 • Galimybės lankyti ligonius atkūrimas visose sveikatos priežiūros įstaigose.  
 • Kaukių reikalavimo panaikinimas. 
 • Perteklinio testavimo atsisakymas. 
 • Ekstremalios situacijos atšaukimas. 
 • Draudimo atlikti patologoanatominius tyrimus asmenims, mirusiems sveikatos priežiūros įstaigoje ir kuriems buvo nustatyta ar įtariama COVID-19 liga, panaikinimas 
 • Vakcinų padarytos žalos pacientų sveikatai atlyginimo teisinis reglamentavimas.  
 • Pandemijos valdymo ir taikytų priemonių ex post vertinimas (poveikio žmonių fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai požiūriu). 
 • Žmogaus teisių pažeidimų ir galimos žalos monitoringas. 
 • Galimybių paso ar kitų segreguojančių ir nepagrįstai asmenų teises ribojančių priemonių taikymo prevencija. 
Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas ir vadyba
 • Visuomenės švietimas apie sveiką gyvenimo būdą, imunitetą, pacientų teises ir pareigas, bioetikos principus, laisvo informuoto asmens sutikimą ir kt. 
 • Epidemiologų ir sveikatos politikos specialistų rengimo kokybės gerinimas. 
 • Visuomenės sveikatos stiprinimas, orientuotas į ilgalaikes strategijas, o ne gaisrų gesinimą. 
 • Racionalus vaistų vartojimas, perteklinio vartojimo mažinimas. 
 • Racionalus PSDF resursų naudojimas. 
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų orientavimas į pacientą, kokybės stebėjimas, prieinamumo gerinimas. 
 • Sveikatos sistemos reformos peržiūra, kad likviduojant regionines sveikatos priežiūros įstaigas būtų teikiamos alternatyvios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos. 
 • Vieši debatai ir laisva mokslinė diskusija, ieškant proporcingų, teisėtų ir veiksmingų medicinos iššūkių valdymo priemonių. 
Tarpvalstybinių visuomenės sveikatos krizių valdymas: nacionalinės politikos formavimas
 • PSO inicijuotos tarptautinės sutarties dėl ateities pandemijos valdymo stebėjimas, ekspertinis vertinimas ir pasiūlymų dėl Lietuvos pozicijos teikimas. 
 • ES Reglamento dėl ES skaitmeninio COVID pažymėjimo atnaujinimo stebėjimas ir pasiūlymų teikimas. 

STI RĖMĖJAI

Išoriniai ekspertai,  rėmėjais ir palaikytojais.

TARYBOS NARIAI

Sveikatos teisės instituto (STI) tarybos nariai

doc.dr. Rasa Jančiauskienė
Onkologė-chemoterapeutė
dr. Justas Sakavičius
Advokatas
doc.dr. Rimas Jankūnas
Farmakologas
Darius Radkevičius
Krizių valdymo ekspertas, psichiatras
Andrius Gudaitis
Procesų optimizavimo ekspertas, analitikas
Ramūnas Aušrotas
Sveikatos teisės specialistas

DIREKTORIUS

Sveikatos teisės institutas (STI) 

doc.dr. Rimas Jankūnas
Farmakologas

TARYBOS NARIAI

Sveikatos teisės instituto (STI) tarybos nariai

DIREKTORIUS

Sveikatos teisės institutas (STI)