Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

STI tirs COVID-19 finansų naudojimo skaidrumą

Sveikatos teisės institutas inicijuoja visuomeninį tyrimą, kurio metu bus siekiama įvertinti, ar COVID-19 pandemijos valdymui skirtos lėšos buvo panaudotos skaidriai ir efektyviai.

COVID-19 pandemijos valdymui skirto finansavimo tinkamas panaudojimas kelia daug klausimų nuo pat pandemijos pradžios. Pastaruoju metu kyla abejonė dėl pandemijos metu rinktos ir paskirstytos paramos.

Prielaidas galimam neskaidriam lėšų panaudojimui galėjo sudaryti tiek skubotai priimami administraciniai sprendimai, tiek ydinga teisėkūrinė praktika, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas nepriklausomai nuo suteiktų paslaugų kiekio, COVID-19 testų, vakcinų, apsaugos priemonių pirkimai ar Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, išimties tvarka suteikę fiziniams asmenims, kurie tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją, paramos gavėjo statusą.

„Išsamus tyrimas leis atsakyti į klausimą, ar kovai su COVID-19 skirti pinigai buvo panaudoti efektyviai, ar pandemijos valdymo finansavimas buvo skaidrus ir teisėtas“, – sako Sveikatos teisės instituto direktorius dr. Rimas Jankūnas.

Tyrimo objektu buvo pasirinktos keturios sritys, kuriose egzistuoja didžiausios prielaidos neefektyviam ir neskaidriam lėšų naudojimu. Tai: 1) sveikatos priežiūros sistemos finansavimas pandemijos laikotarpiu, 2) COVID-19 kontekste vykdyti projektai, 3) valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimas COVID-19 socialinėms informacinėms kampanijoms, 4) Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai bei paramos gavimo ir paskirstymo sistema.

Tyrimo tikslas – įvertinti minėtų veiklų skaidrumą bei teisėtumą ir, aptikus galimai neteisėtas veikas, inicijuoti kreipimusis į Specialiųjų tyrimų tarnybą bei Prokuratūrą dėl ikiteisminio ar kitų tyrimų pradėjimo, inicijuoti kreipimusis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl mokestinių patikrinimų, inicijuoti ar dalyvauti teisminėse bylose, siekiant nustatyti minėtos finansinės veiklos teisėtumą ir reikalauti atsakomybės. Nustačius teisinio reguliavimo spragas – įstatymo leidėjui pateikti rekomendacijas, kurios užtikrintų didesnį skaidrumą analogiškų krizių valdymo procese.

R. Jankūno teigimu, šis tyrimas leistų valstybei mokytis iš padarytų klaidų. „Manau, kad visi esame suinteresuoti, jog pandemijos valdymo spragos nepasikartotų, dėl to reikia adekvataus priimtų sprendimų įvertinimo, spragų identifikavimo, o ne tik teisinės atsakomybės tiems, kurie galimai aplaidžiai tvarkė finansus ar net galimai pelnėsi iš pandemijos valdymo. Visam tam tyrimas neabejotinai pasitarnaus“, – sako Sveikatos instituto direktorius.

Kviečiame visuomenę prisidėti prie šio tyrimo įgyvendinimo. Jei turite tyrimui aktualios informacijos, prašome pasidalinti ja su Sveikatos teisės institutu el. paštu: projektai@sti.lt .*

Taip pat reikalinga finansinė Jūsų pagalba. Galimybė pradėti šiuos procesus ir siekti asmenų atsakomybės priklauso nuo mūsų visų. Kviečiame paramą pervesti į Sveikatos teisės instituto atskirą sąskaitą: LT874010051005552856 (gavėjas – Sveikatos teisės institutas, paskirtis – „parama tyrimui“).

Lėšos bus naudojamos teisininkų, finansininkų bei kitų specialistų, kurie padės atlikti tyrimą, darbui ir suteiktoms paslaugoms apmokėti.

* Sveikatos teisės institutas asmens duomenis tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Detaliau apie asmens duomenų tvarkymą asmenys gali sužinoti STI Privatumo politikoje https://sti.lt/privatumo-politika/. Asmenys turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.

© Visos autorių teisės priklauso Sveikatos teisės institutui. Be Sveikatos teisės instituto atskiro leidimo draudžiama skelbti, atgaminti, platinti ar bet kokiu kitu būdu panaudoti šią informaciją.

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS