Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

75-osios PSO Asamblėjos sprendimų apibendrinimas

2022 m. gegužės 22–28 d. Ženevoje vyko PSO Asamblėja, kurios metu buvo svarstyta tarptautinio lygio ekstremaliųjų situacijų valdymo reforma..

Svarstant šį klausimą buvo aptartas tiek vadinamosios PSO pandemijos konvencijos rengimo procesas, tiek JAV pasiūlymas keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (TSPT).

Klausimas PSO Asamblėjos A komitete buvo svarstomas net tris dienas.

Pirmiausia pristatyta šalių narių darbo grupės, kuri yra atsakinga už vadinamosios PSO pandemijos konvencijos rengimo procesą, PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias situacijas sveikatos srityje stiprinimo ataskaita ir įvertintos jos pateiktos rekomendacijos.

Visas likęs laikas buvo skirtas viešam šalių narių nuomonių išsakymui dėl darbo grupės PSO pandemijos konvencijai parengti rekomendacijų ir TSPT keitimų. Valstybių nuomonės tiek dėl taisyklių pakeitimų reikalingumo, tiek dėl jų apimties, tiek dėl jų priėmimo procedūros kardinaliai išsiskyrė. Šiuo klausimu pasisakė per penkiasdešimt šalių narių, Lietuvos tarp jų nebuvo.

Komitetas A, išklausęs šalių pareiškimus, remdamasis dar 2022 m. sausio 26 d. PSO Vykdomosios valdybos priimtu sprendimu suformulavo išvadas, kurios buvo pristatytos PSO Asamblėjos plenarinėje sesijoje. Komiteto suformuoti pasiūlymai priimti bendru sutarimu, dėl jų balsuojama nebuvo.

Nuspręsta:

  • tęsti darbo grupės PSO pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias situacijas sveikatos srityje stiprinimo klausimais veiklą, peržiūrint jos įgaliojimus. Darbo grupė pervadinta į „Darbo grupę dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimų“ (toliau – TSPT darbo grupė), ji įgaliota išimtinai dirbti svarstant siūlomus tikslinius TSPT pakeitimus;
  • šalys narės turi pateikti siūlomus TSPT pakeitimus iki 2022 m. rugsėjo 30 d.;
  • PSO generalinis direktorius ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 1 d. sušaukia TSPT peržiūros komitetą, pagal taisyklių IX dalies III skyrių;
  • koordinacinis TSPT darbo grupės susitikimas turi įvykti ne vėliau kaip 2022 m. lapkričio 15 d., koordinuojant procesą su Tarpvyriausybinių derybų organu, kuriam patikėta parengti ir suderinti PSO konvencijos tekstą;
  • TSPT peržiūros komitetas ne vėliau kaip 2023 m. sausio 15 d. turi pateikti generaliniam direktoriui technines rekomendacijas dėl siūlomų taisyklių pakeitimų;
  • TSPT darbo grupė, atsižvelgdama į TSPT peržiūros komiteto rekomendacijas, turi parengti darbo programą, siekiant pasiūlyti tikslinių pakeitimų paketą;
  • Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) pakeitimus svarstys Septyniasdešimt septintoji Pasaulio sveikatos asamblėja 2024 m.

PSO Asamblėjos A komitete buvo apsvarstytas Australijos, ES, Japonijos, Pietų Korėjos, JK ir JAV rezoliucijos projektas. Juo siūlyta jau dabar pakeisti TSPT 59 str., numatant trumpesnį TSPT pakeitimų įsigaliojimo terminą. Buvo siūloma numatyti, kad šalis narė turi atmesti ar padaryti išlygą siūlomiems TSPT pakeitimams praėjus 9 (arba 10) mėnesių nuo jų pakeitimo, ir kad pakeitimai automatiškai įsigalioja šalims narėms praėjus 12 mėnesių po jų priėmimo (anksčiau JAV siūlė laikotarpį iki šešių mėnesių). Visgi ši rezoliucija nesulaukė kitų šalių palaikymo.

Komitetas priėmė kitas dvi rezoliucijas. Tai – Singapūro inicijuota rezoliucija „Dėl pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias situacijas sveikatos srityje stiprinimo miestuose ir urbanizuotose vietovėse“ (Strengthening health emergency preparedness and response in cities and urban setting) ir JK parengta rezoliucija „Dėl klinikinių tyrimų stiprinimo, kad būtų gauta aukštos kokybės įrodymų apie sveikatos intervencijas ir pagerinta mokslinių tyrimų kokybė bei koordinavimas“ (Strengthening clinical trials to provide high-quality evidence on health interventions and to improve research quality and coordination).

© Visos autorių teisės priklauso Sveikatos teisės institutui. Be Sveikatos teisės instituto atskiro leidimo draudžiama skelbti, atgaminti, platinti ar bet kokiu kitu būdu panaudoti šią informaciją.

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS