Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian
konstitucinis teismas

Konstitucinis Teismas spręs, ar GP prieštarauja Konstitucijai

2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Konstitucinis Teismas priėmė nagrinėti dalį prašymo dėl kai kurių Vyriausybės nutarimo nuostatų, susijusių su galimybių paso įvedimu, konstitucingumo.

Byloje bus nagrinėjama, ar Vyriausybės nutarimas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir šioms Konstitucijos normoms: 29 straipsnis 1d. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. 2 d. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

21 straipsnis
1 d. Žmogaus asmuo neliečiamas.

22 straipsnis
1 d. Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
3 d. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.

Atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir kitas aplinkybes, Konstitucinis Teismas bylos nagrinėjimą paankstins.

Konstitucinio Teismo sprendimą rasite ČIA.

Visos teisės saugomos ©

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS