Sveikatos Teisės Institutas (STI)

EnglishLithuanianRussian
EnglishLithuanianRussian

LVAT dėl „kaukių mokiniams“ bylos nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą

2022 m. vasario 23 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė labai svarbią nutartį „kaukių mokiniams“ byloje – LVAT nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimo, ar pradinukams privalomos kaukės neprieštarauja Konstitucijai. 

Ir nors, deja, LVAT nepanaikino Operacijų vadovo sprendimo dėl kaukių mokiniams uždėjimo, tačiau pasakė, kur kas daugiau. Ir tai gali turėti labai rimtų pasekmių revizuojant ankstesnius Vyriausybės pandemijos valdymo sprendimus, ribojančius asmenų teises.

Cituoju teismo mintį: „Išplėstinei teisėjų kolegijai kyla abejonė, ar Vyriausybės nutarimo 3.2.1.1 papunktyje nustatytas teisinis reguliavimas neprieštarauja, be kita ko, konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam inter alia reikalavimą žmogaus teisių ribojimus įtvirtinti įstatymu ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniui.“

Tai reiškia, kad teismui kilo abejonių, ar Vyriausybės nutarimas, kuriuo numatyta pareiga dėvėti kaukes, yra tinkamos formos dokumentas. Paprastais žodžiais tariant, LVAT kyla abejonių, ar neturėjo būti priimtas įstatymas.

Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8 str. nuostatas, yra nurodęs, kad asmens išvaizdos reikalavimai sudaro privataus asmens gyvenimo EŽTK 8 str. prasme turinį. Panašiai ir asmeniniai pasirinkimai dėl asmens pageidaujamos išvaizdos (pavyzdžiui, dėl aprangos pasirinkimo), nesvarbu, ar viešai, ar privačiai arba viešose vietose, yra susiję su jo asmenybės išraiška, todėl patenka į sąvoką „privataus gyvenimo“ sąvoką. Valdžios institucijos priemonė, ribojanti tokio pobūdžio pasirinkimą, iš esmės yra kišimasis į naudojimąsi teise į pagarbą privatų gyvenimą, kaip apibrėžta EŽTK 8 straipsnyje (žr. bylą S.A.S. prieš Prancūziją, 2014 m. liepos 1 d. sprendimą, pareiškimo Nr. 43835/11, 107 punktą).

Konstitucinio Teismo doktrina vienareikšmiškai patvirtina, kad asmens privatus gyvenimas gali būti ribojamas tik įstatymu (pavyzdžiui, 2002 m. rugsėjo 19 d., 2002 m. spalio 23 d., 2003 m. kovo 24 d. nutarimai). Tai reiškia, kad ne Vyriausybės nutarimu ar Operacijų vadovo sprendimu.

Todėl panašu, kad šiuo atveju Konstitucinis Teismas negalės išsisukti nuo atsakymo, ar Vyriausybės nutarimas gali riboti asmens konstitucines teises. O LVAT pratęs „mokinių kaukių“ bylos nagrinėjimą, kai gaus Konstitucinio Teismo išaiškinimus.

© Visos autorių teisės priklauso Sveikatos teisės institutui. Be sveikatos teisės instituto atskiro leidimo draudžiama skelbti, atgaminti, platinti ar bet kokiu kitu būdu panaudoti šią informaciją.

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS