Na Litwie nie powiodła się próba wprowadzenia obowiązkowych szczepień medycznych. Nie wrócimy do czasów sowieckich

20 stycznia Sejm Republiki Litewskiej na etapie uchwalania odrzucił zainicjowaną przez rządzącą większość nowelizację ustawy o zapobieganiu i kontroli chorób zakaźnych ludzi, która wprowadzałaby obowiązkowe szczepienia dla osób pracujących w służbie zdrowia oraz usługi medycznych. Projekt spotkał się z wieloma gorącymi dyskusjami nie tylko w Sejmie, ale także w opinii publicznej.

Na Litwie, która trzy dekady temu uzyskała niepodległość od Związku Radzieckiego, taka inicjatywa została przyjęta przez społeczeństwo obywatelskie jako próba powrotu do totalitaryzmu, a nie tylko obowiązkowych szczepień, ale także przymusowym leczeniem chorób wenerycznych i psychicznych, różnych nałogów oraz nie zastosowano zasad autonomii ciała ludzkiego oraz dobrowolnej i świadomej zgody.

Posłowie do Sejmu wzywający do zmiany ustawy otrzymywali wiele listów od oburzonych wyborców, a niektórzy prominentni dysydenci przeciwko reżimowi sowieckiemu nie poparli publicznie takiej inicjatywy.

Zmianom w prawie sprzeciwiły się także różne organizacje społeczne, związki zawodowe oraz organizacje zrzeszające lekarzy i studentów medycyny. Takie inicjatywy zostały opisane jako umniejszające godność lekarzy i prestiż zawodu, bo jeśli lekarze potrafią ocenić, komu szczepienia nie są zalecane lub wręcz niebezpieczne z różnych wskazań, to tównież to samo prawo należy oceniać dla ich osobistego zdrowia.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=279631

 

Visos teisės saugomos ©

NAUDINGOS NUORODOS

NAUDINGOS NUORODOS